ORGANIZACJA

Ogólnopolska Akcja Krwiodawstwa MOTOSERCE organizowana przez kluby zrzeszone w

Kongresie Polskich Klubów Motocyklowych

 

  1. Organizatorem ogólnopolskiej akcji Motoserce jest Kongres Polskich Klubów Motocyklowych. Tylko kluby, grupy czy też instytucje, które uzyskały aprobatę KPKM, mogą organizować akcję pod nazwą MOTOSERCE. Wszelkie działania pod tą nazwą, a nie zalogowane na stronie www.motoserce.pl są nielegalne. Znak towarowy jak i nazwa MOTOSERCE, są chronione patentem nr 225 596 przez Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej.
  2. Każdy klub motocyklowy zrzeszony w Kongresie Polskich Klubów Motocyklowych może zostać organizatorem akcji MOTOSERCE w swoim mieście.
  3. W miastach, w których swoje siedziby ma więcej niż jeden klub motocyklowy należy wybrać klub koordynujący akcję MOTOSERCE.
  4. Klub, który podejmie się organizacji akcji zobowiązany jest do:
Oni mają MOTOSERCE
Motoserce

Skóra Świata - "Motoserce"