Dla Kiwaxa

Choroba zwykle napada na człowieka niespodziewanie. Tak było i tym razem. Ale silne kobiety nigdy się nie poddają i walczą dzielnie. Jednak samej nigdy nie jest łatwo. W takiej właśnie walce z rakiem, Ewa potrzebuje naszego wsparcia. 
Do tej pory sama, aktywnie, wspierała potrzebujących, biorąc udział w licznych akcjach charytatywnych skierowanych do różnych osób i instytucji. Jest super mamą, przyjaciółką, siostrą klubową. 
Teraz jest ten czas kiedy to my możemy Ewie pomóc. Bardzo liczymy na wsparcie i zaangażowanie wszystkich osób, do których dotrze ten apel.

 

 MOTOSERCE   jest ideą wynikającą z potrzeby serca i z chęci działania.

Naszą akcją chcemy zwrócić uwagę na brak tego cennego daru jakim jest   KREW 

w polskich szpitalach oraz pragniemy propagować idee krwiodawstwa.